Endüstri 4.0 Nedir?

Endüstri 1.0, 2.0, 3.0 ve 4.0 hakkında bilgiler. Nedir Endüstri 4.0 ? İlk başta Endüstrinin kelime anlamına bakalım. Dilimize Fransızca’da bulunan “industrie” kelimesinden geçen Endüstri Türkçe olarak “sanayi” demektir. Endüstri 4.0 kısaca Nesnelerin interneti (IoT), bulut teknolojisi, ve akıllı fabrikalardır.