Python Değişkenler, İfadeler ve Deyimler [1]

Not: Python’da yorumlama satırı # işareti ile başlar. # ile başlayan tüm satırlar yorumlanmadan geçilir. Bu yazıda programcılığın temel yapı taşlarından olan değişkenler, deyimler ve ifadeleri göreceğiz. Python nesne tabanlı bir programlama dili olduğundan dolayı aslında “değişken” teriminden uzak durmak Devamını Oku

Anaconda TensorFlow PyCharm Kurulumu Bilgisayar Görüşü – Yüz Tanıma

Bilgisayar görüşü ve yüz tanımaya giriş için gerekli olan Anaconda, TensorFlow (CPU/GPU) OpenCV ve imageio kütüphanelerinin kurulumları. Sıkça karşılaşılan hatalar. Bunlarla ilişkili olarak PyCharm IDE kurulumu (isteğe bağlı). ANACONDA Anaconda, makine öğrenimi ve veri bilimi için Python ve R dillerinde, Devamını Oku

Python İle Girilen Sayıların Asal Olanlarını Bulma ve Toplamını Yazdırma Kodu

Girilen Sayı Değerlerinden Asal Olanları Bulup, Topladıktan Sonra Kullanıcıya Gösteren Programın Python Kodu Sadece kendine ve 1’e tam bölünebilen pozitif tam sayılara asal sayı denir. En küçük asal sayı 2’dir. Python dilinde asal sayıları bulan ve toplamını kullanıcıya gösteren kod Devamını Oku