Veri Yapıları – Ağaçlar

  Ağaçlar Ağaç, düğümlerle adlandırılan, birinin kök olarak ayrıcalıklandırıldığı, ailemsi ilişkinin var olduğu, hiyerarşik yapıyla gelen elemanlar kümesidir. Bir düğüm, listedeki bir eleman gibi istediğimiz tipte olabilir. Genelde düğümü bir harf veya sayıyı çemberle çevreleyerek resmedebilirsiniz. Belirtilen harf veya sayı Devamını Oku

Veri Yapılarına Giriş

Veri Yapısı Nedir? Verilerin belleğe nasıl saklanacağı, bu veriler üzerinde hangi işlemlerin yapılacağı, bu işlemler için gerekli olan algoritmalar, bu algoritmaların zaman ve mekan açısından etkili olduğu sözleşmedir. Bilmeniz Gereken Kavramlar Algoritma: Bir problemin çözümünde kullanılan sıralı adımlar kümesi. Özyineleme Devamını Oku