Anaconda TensorFlow PyCharm Kurulumu Bilgisayar Görüşü – Yüz Tanıma

Bilgisayar görüşü ve yüz tanımaya giriş için gerekli olan Anaconda, TensorFlow (CPU/GPU) OpenCV ve imageio kütüphanelerinin kurulumları. Sıkça karşılaşılan hatalar. Bunlarla ilişkili olarak PyCharm IDE kurulumu (isteğe bağlı). ANACONDA Anaconda, makine öğrenimi ve veri bilimi için Python ve R dillerinde, Devamını Oku

Python İle Girilen Sayıların Asal Olanlarını Bulma ve Toplamını Yazdırma Kodu

Girilen Sayı Değerlerinden Asal Olanları Bulup, Topladıktan Sonra Kullanıcıya Gösteren Programın Python Kodu Sadece kendine ve 1’e tam bölünebilen pozitif tam sayılara asal sayı denir. En küçük asal sayı 2’dir. Python dilinde asal sayıları bulan ve toplamını kullanıcıya gösteren kod Devamını Oku