Python Değişkenler, İfadeler ve Deyimler

Not: Python’da yorumlama satırı # işareti ile başlar. # ile başlayan tüm satırlar yorumlanmadan geçilir.

Bu yazıda programcılığın temel yapı taşlarından olan değişkenler, deyimler ve ifadeleri göreceğiz.
Python nesne tabanlı bir programlama dili olduğundan dolayı aslında “değişken” teriminden uzak durmak gerekir. Fakat yeni başlayanlar için karmaşık gelmemesi adına bu terimi başlarda kullanmak yine de doğru olabilir.

Değerler ve Tipleri

Programlamada temel şeylerden biri de değerlerdir. Tam sayı, cümle veya karakteri değer olarak tanımlayabiliriz.
Python yorumlayıcısı tırnak (“) içine alınan kümeleri cümle olarak algılar. Tam sayılara ise 1, 10, 50 gibi değerler verebiliriz. print() işlemi cümleleri bastırdığı gibi sayıları da ekrana basar.

print("biledu") #kod
biledu #ekranda yazan
print(2018) #komut
2018 #ekrana yazılır

Python dilinde bir değerin tipini öğrenmek iççin type() komutunu kullanabilirsiniz.

type(2018) #kodu, 
<class 'int'> #çıktısını verecektir.

str İngilizce’de string’den gelir, cümle demektir. int ise integer’dan gelir tam sayı demektir. Ondalıklı sayı ise float ile ifade edilir.

float tipli bir değişken yazılırken, ondalıklı kısmı ayırmak için virgül yerine nokta koyulur bu programlama dillerinin genelinde böyledir.

type(20.18)
<class 'float'> #çıktısı alınır.

Sayıları sanki cümle gibiymiş gibi de ekrana yazdırabilirsiniz. Örneğin; print(“3”) şeklinde ekrana bir çıktı bastırabilirsiniz. Python bu komutu 3 cümleymiş gibi algılayıp ona göre basacaktır.
Ekrana hem sayı hem de cümle değerlerini aynı komut içinde bastırabiliriz. Bunun için ögeleri virgül ile ayırmamız gerekir.
Örneğin;

print("Biledu", 2018)
Biledu 2018 #çıktısını verir

Değişkenler

Değişkenler, değer taşıyan isimlerdir. Değişkenin isimleri sürekli sabit kalır fakat değerleri değişebilir.

fiyat=2018
biledu="Python değişkenleri"
sin0=0

Değişkenin değerini görmek için değişkenin adını yazıp çalıştırın.

fiyat #enterlanırsa
2018 #çıktısı alınır

Aynı şekilde print(fiyat) şeklinde de çalışabilir.

İlginizi Çekebilir:  Cython Nedir? Cython Kurulumu

fiyat değişkeninin değeri eğer sonradan değişip 5 olsaydı.
fiyat=5 şeklinde ifade ederdik ve çıktısı 5 olurdu.

 

fiyat=5
print(fiyat)
5 #çıktısı

Önce İşlem Sonra Atama Özelliği

Python’da ilk öne işlem yapılır daha sonra sonuç değişkene atanır.
Örneğin;

biledu=5+4

komutunda önce 5 ile 4 toplanır 9 bulunur, daha sonra biledu değişkenine atanır.

Buna dayanarak alttaki gibi bir işlem yapabiliriz.

 

biledu=biledu+6

Bu işlem şöyle yapılacaktır; ilk önce biledu’nun değerine bakılır, 9 bulunur. Daha sonra 9 ile 6 toplanır ve değişkene atanır. Sonuç da biledu’nun değeri 15 olur.

Değişken İsimleri

Değişken isimlerinin büyük – küçük harflerle ve alt tire (_) işareti ile başlamasında bir sıkıntı yoktur. Fakat rakamlarla başlayamaz.

Büyük küçük harf duyarlıdır. Biledu ve biledu farklı değişken isimleri sayılır.

İsimlendirme yaparken kelimeleri _ ile ayırabilirsiniz veya ilk kelime küçük sonraki kelimeler büyük olacak şekilde verebilirsiniz. Değişken isimlerinin alakalı olmasına dikkat edin.

 

site_name="Biledu.Com"
siteName="Biledu.Com"

İfadeler

Python’da çalışan en küçük program kodu ifadedir. =, +, – gibi.

İşleçler ve İşlenenler

Bir hesaplama işini yapan karakterlere işleç denir. İşlenen, işlecindaki ve solundaki değerlere denir.

25 + 50 , 25 ve 50 işlenen + ise işleç görevi görür.

 

Python işleçler

 

Bazı işleçler string bazlı da çalışabilir. Bu işleçlere cümle işleci denir. Cümle işleçleri + ve * işaretleridir.

Örneğin;

 

"biledu"+"com" #kodunun çıktısı

bileducom #olacaktır

veya

“5” + “5” in sonucu dikkat ederseniz 10 değildir. Sonuç 55 olur.

Aynı şekilde * işareti de buna benzer kullanılır.

Örneğin;

 

2*"Python" #kodunun çıktısı

PythonPython #olur

Dikkat etmeniz gereken bir şey var!

 

x=5

y="5"

x*y

#kodunun çıktısı

55555

# 5 tane 5’in ekranda yan yana yazdırılması olacaktır.

Çünkü biri str diğeri int değerindedir. Buna dikkat edilmesi gerekir.

 

Deyimler

Deyimler, bir değer, işleç veya değişkenden oluşur. Daha önce herhangi bir değer atanmamış bir değişken deyimdir.

İlginizi Çekebilir:  Python Programlamaya Giriş - Python Nedir?

Biledu

2018

birer deyimdir.

Bir program içinde bir deyimi yazdırmak için print() komutunu kullanmalısınız. Örneğin;

print(biledu * 5)

print(2018 + 5)

gibi.

Diğer Python Kodlama Bilgilerine Bu Linkten Bakabilirsiniz.

“Python Değişkenler, İfadeler ve Deyimler [1]” Yazısında Bir Yorum Var

Revo için bir cevap yazın Cevabı iptal et

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir