Control Bus

Data Bus (Veri Yolu) Nedir ?

Sistem modülleri arasında veri taşımak için yol sağlayan veri hatlarına verilen isimdir.
Bir sistem veriyolu, yaklaşık elli ila yüzlerce ayrı çizgiden oluşur.
32, 64, 128 veya daha fazla ayrı satırdan oluşabilir.
Hatların sayısı veri yolunun genişliğini belirtir.
Satır sayısı, bir seferde kaç bitin aktarılabileceğini belirtir.
Veri yolunun genişliği, genel sistem performansını belirlemede önemli bir faktördür. Örneğin: Veri Yolu 64 bit genişliğinde ve her komut 128 bit uzunluğundaysa, işlemci her bir komut döngüsü sırasında bellek modülüne iki kez erişmelidir.

Adress Bus (Adres Yolu) Nedir ?

Veri yolundaki verilerin kaynağını veya hedefini belirtmek için kullanılır. İşlemci, bellekten bir veri değerini okumak isterse, istenen değerin adresini adres satırına yerleştirir.
Genişlik, sistemin maksimum bellek kapasitesini belirler.
Ayrıca G / Ç bağlantı noktalarının adresleri için kullanılır.
Yüksek mertebeli bitler, veriyolu üzerinde belirli bir modülü seçmek için kullanılır ve alt mertebeli bitler, modül içindeki bir bellek konumunu veya G / Ç bağlantı noktasını (portlarını) seçer.

Control Bus (Kontrol Yolu) Nedir ?

Veri ile adres hatlarının erişimini ve kullanımını kontrol etmek için kullanılan sistem yollarıdır.
Veri ve adres hatları tüm bileşenler tarafından paylaşıldığından, bunların kullanımını kontrol etmek için bir araç olmalıdır.
Kontrol sinyalleri, sistem modülleri arasında hem komut hem zamanlama bilgilerini iletir.
Zamanlama sinyalleri, verilerin geçerliliğini ve adres bilgisini gösterir.
Komut sinyalleri gerçekleştirilecek işlemleri belirtir.

Kontrol hatları aşağıdakileri barındırır:

• Memory Write: Veriyolundaki verilerin adreslenen yere yazılması.
• Memory Read: Adreslenen yerden veri alınır veriyoluna yerleştirilir.
• I/O Write: Bus üzerindeki verilerin adreslenmiş I / O portuna gönderilmesi.
• I/O Read: Adreslenen G / Ç bağlantı noktasından veri alınır veri yoluna gönderilir.
• Transfer ACK: Verilerin nereden kabul edildiğini veya nereye yerleştirildiğini belirtir.
• Bus Request: Bir modülün veriyolunun kontrolünü ele geçirmesi gerektiğini belirtir.
• Bus Grant: İstekte bulunan bir modülün veriyolunun kontrolünü aldığını belirtir.
• Interrupt request: Bir kesintinin beklemede olduğunu gösterir.
• Interrupt requestACk: Bekleyen kesintinin tanındığını onaylar.
• Clock: İşlemleri senkronize etmek için kullanılır.
• Reset: Tüm modülleri yeniden başlatır.

İlginizi Çekebilir:  Bilgisayarlarda Yapı ve Fonksiyon - Structure and Function

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir